ADLİ SİCİL İŞLEMLERİ

Adli Sicil Belgesi internet üzerinden e-Devlet Kapısından alınabilmektedir.

Adli Sicil Dilekçesi İndir...

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, “Adli Sicil Belgesini” e-Devlet Kapısı’ndan alabileceklerdir.

www.turkiye.gov.tr internet adresindeki e-Devlet Kapısı’ndan alınan adli sicil belgeleri üzerinde güvenlik için barkod numaraları bulunacaktır. e-Devlet Kapısı kullanıcıları, bu belgeyi çıktı alarak ilgili kurumlarla paylaşabileceklerdir. Paylaşım yapılan kurum yetkilileri, belge sahibinin T.C. kimlik numarasını ve belge üzerindeki bu barkod numarasını girmek suretiyle adli sicil belgesinin aslını görüntüleyerek doğrulayabilecektir.

Vatandaşların e-Devlet Kapısından alacakları belgenin ne için kullanılacağı bilgisini doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

e-Devlet kapısı üzerinden adli sicil belgesi alabilmek için e-Devlet Kapısının kayıtlı kullanıcısı olmak veya e-imza/m-imza sahibi olmak gerekmektedir. e-Devlet kapısı kullanıcısı olmak için en yakın PTT merkezlerine gidilerek e-devlet şifresi almak yeterlidir.

Adli sicil belgenizi e-Devlet Kapısı üzerinden almak için tıklayınız

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

 • Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler;
  • İlgili kişiye
  • Özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir.
 • Adli sicil bilgisi taleplerinde;
  • Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi
  • Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi
  • Dilekçenin imzalı olması, zorunludur.
 • Kişilerin kendileri hakkında adlî sicil kaydı sorgulama sonuç belgelerini Cumhuriyet Başsavcılıklarından alabilmeleri için
  • Dilekçe ile başvurulması,
  • Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,
  • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması,
  • Başvurunun bizzat veya  özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,
  • Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adli sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı
  • Velisi  veya vasisi olmak şartıyla 18 yaşından küçükler adına anne ve babalarının kayıt talep edebileceklerinin unutulmaması, zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanmasının mümkün olmadığı hususları bilinmelidir.
SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←