DUYURU
T.C.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
Genel Sekreterliği

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 55 inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık ara verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, 2018 yılında yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının belirlenmesine ilişkin adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek ekli listede belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu yıl yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür. Metnin Devamı..

EKLER:

1-)Yılık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin liste

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←