DUYURU

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2017 tarihli 2500 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince;

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile Ankara Adliyesi için 370, Amasya Adliyesi için 5, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi için 30, Ankara Bölge İdare Mahkemesi için 20, Bolu Adliyesi için 5, Düzce Adliyesi için 6, Eskişehir Adliyesi için 10, Nevşehir için 11, Niğde için 17 Sözleşmeli Zabıt Katipliği,

Ankara Adliyesi için 15, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi için 11, Çorum Adliyesi için 5, Düzce Adliyesi için 5, Nevşehir Adliyesi için 4 Sözleşmeli Mübaşirlik, alımı için sınavların yapıldığı, uygulamalı sınavlar ve sözlü mülakatlar sonucunda başarılı olanlardan;

  • İSTENİLEN BELGELER
  • Nufüs Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
  • Diploma Fotokopisi (Başvuru sürecinde e-devlet sisteminden öğrenim durumu çıktısı alanlarca diplomalarının aslı getirilmesi ile tarafımızca onaylanması veya aslının suretinin noterlerce tasdik ettirilmesi gerekmektedir.)
  • Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmetle Yükümlü Olmadığına dair Bildirim
  • Mal Bildirim Formu
  • 6x9 Ebadında 2 Adet Vesikalık Fotoğraf( Son üç ay içerisinde çekilmiş)
  • Sağlık Beyanı
  • Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı)
  • Eş Beyanı
  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmayan adayların daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladıklarına dair belge aslı veya sınav birimince onaylı örnegi ya da başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı veya sınav birimince onaylı örneği

Başarılı olan asil adayların yukarıda bildirilen evrakları eksiksiz bir şekilde en geç 25/12/2017 tarihi mesai bitimine kadar bulundukları Mahallî Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile veya şahsen Adalet Komisyonu Başkanlığımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca " Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır.

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

Z. KATİPLİĞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... MÜBAŞİR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...
HIZLI ERİŞİM
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←