DUYURU

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince;

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 277 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 14 Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru için 29/06/2018-02/07/2018 tarihlerinde boy- kilo ölçümleri yapılmıştır.

Sonuçlar Ankara Adliyesi websitesinde 09/08/2018 tarihinde yayınlanmış olup, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün E.3048/71984 sayılı yazısında yer alan 6. maddenin "Boy ölçümleri ayakkabısız ve çorapsız olarak yapılacak, ölçümlerde tam sayıdan arta kalan kısımlar dikkate alınmayacaktır. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)" ibaresi gereğince ek olarak "Başarılı" sayılan adaylar ekte yayınlanmıştır. Adaylar isimlerinin karşısında yazan tarih ve saatten yarım saat önce Ankara Adliyesi A kapısı önünde bulunmaları hususu rica olunur.

Bu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←