DUYURU

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarihli ilanı ile gereğince;

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile 277 Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 14 Ankara Batı Erkek İnfaz ve Koruma Memuru , 73 Kadın İnfaz ve Koruma Memuru, 3 Ankara Cezaevi Şoförü, 1 Ankara Batı Cezaevi Şoförü, 8 Sağlık Personeli, 2 Aşçı, 1 Matbaa Teknisyeni, 2 Elektronik Teknisyeni, 1 Makina Teknisyeni, 5 Sıhhi Tesisat Teknisyeni, 1 Veteriner Sağlık Hizmetleri Teknisyeni, 1 Süt İşleme ve 1 Mobilya Tasarım Teknisyeni için oluşturulan aday tespit listeleri ekte sunulmuştur.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu için (Kadın ve Erkek); KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak Boy-Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların boy/kilo ölçüm tarihi ve saati ekte yayınlanmıştır. Adayların isimlerinin karşısında belirtilen tarihte ve belirtilen saatten 30 dk. önce Ankara Adliyesi önünde (A Blok Giriş Kapısı) aşağıda belirtilen gerekli belgeler ve T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen adaylar ile gerekli belgeler ve kimlik belgesi yanında olmayan adayların boy/kilo ölçümü yapılmayacaktır. Aşağıda belirtilen evraklar boy/kilo ölçümü esnasında teslim alınacaktır.

Adayların, aşağıda istenen evrakları boy kilo ölçümüne geldiklerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  • 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (Askerlik Şubesi veya E-Devlet üzerinden)
  • 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(Anne, Baba, Kardeşlerin, varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında, açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net bir bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.) (Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.)
  • • Eş Durum Dilekçesi
  • • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  • Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Adalet Önlisans Programı ve Adalet Bölümü mezunları belgelerinin aslı ile beraber fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğun boy/kilo ölçümünde;

Boy/kilo ölçümümüne katılmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümlerinde şüpheye düşürmeyecek şekilde gelmeleri gerekmektedir.(Tartı işlemi çıplak ayakla yapılacak olup, boy ölçümünü şüpheye düşürecek durum gözlemlendiğinde müdahele edilecektir.)

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alan, şartları taşıyan ve şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazanan şoför adaylarının isimleri ekte yayınlanmıştır. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten 30 dk. önce Ankara Sincan Yenikent Cezaevinde hazır bir vaziyette bulunmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Teknisyenlik Kadroları için; KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak yapılan sıralamaya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylara dair liste aday tespit şeklinde yayınlanmıştır.

Boy/Kilo ölçümü sonrasında şartları taşıyan adaylar ve Sözleşmeli Şoförlüğe dair uygulama mülakatları sonucunda başarılı olan adaylar ile, Teknisyenlik aday tespit listesinde sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtildiği üzere 10/09/2018 tarihinden başlamak üzere sözlü mülakatları başlatılacaktır.

Bu ilan adaylara tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←