VİZYONUMUZ

Dünyada ve Türkiye'de uygulanan kabul görmüş okul öncesi programlarım okulumuzda uygulayarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sorgulayan, değerlendiren, araştıran ve paylaşan, ahlaklı ve terbiyeli bireyler yetiştirmek için öğrenciyi merkez alan bir okul olarak emsallerimiz içinde örnek olmak.

MİSYONUMUZ

Biz Ankara Adliyesi Kreş ve Gündüz Çocuk Bakımevi olarak 36-66 aylık çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini sağamak, yaparak yaşayarak öğrenme ortamları oluşturmak, saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma, gibi davranışlar kazandırarak Atatürk, bayrak, millet, aile ve insan sevgisini benimseyen milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, hak ve sorumlulukları bilen kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

HEDEFLERİMİZ

- Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız

- Birbirimize saygılı davranırız

- Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir

- Problemler çözülmek için vardır prensibini benimseriz

- Karar almada herkesin katılımını sağlarız

- Öğrenci merkezli eğitimi benimseriz

- Kaliteden ödün vermeyiz

- Ben yerine biz felsefesini benimseriz

- Çevremizde iyi model olmaya çalışırız

- Eleştirilere ve önerilere açığız

- Ögrencilerimiz bizim önceliğimiz ve geleceğimizdir

- Degişime ve gelişime açığız.