23 Aralık 2015 Tarihli Basın Açıklaması

T.C

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Medya İletişim Bürosu

BASIN AÇIKLAMASI

Bir gazetede, 22.12.2015 günü "İŞİD'le sınırda kirli ilişkiler", 23.12.2015 günü "1 yıldır sümen altı" başlıkları altında Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmayla ilgili gerçeğe ayklrı şekiIde yapılan haberler hususunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Haber içeriğinde; bazı askeri şahısların lŞİD terör örgütü mensupları ile görüştükleri, açllan davadaki iddianamede bu görüşmelere yer verilmediği, terörden ötürü Başsavcılığımızın bu konuyu doğrudan soru ştu ra bilecek iken, soruşturmayı elinden çıkarmayı tercih ettiği, dosyayı yetkisizlik kararı ile Gaziantep 5. zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderdiği iddia edilmiştir.

Söz konusu haberlerden sadece, bir kısım suçlar açısından dosyanın yetkisizlik kararı ile Gaziantep 5, Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderildiği hususu doğru olup, haberde yer alan diğer unsurlar gerçek dışıdır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2014l129556 numaralı dosya üzerinden "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 28 kişi hakkında soruşturma yürütülmüştür, Tahkikat sırasında , kilis ili Elbeyli ilçesi sınır boyunda görevli bir kıslm asker şahıslar hakkında kişisel menfaat temini, rüşvet ve kaçakçılığa göz yumma gibi bazı suçları işlemiş olabileceklerine dair veriler elde edilmiştir.

Söz konusu verilerin içeriğinde bazı asker şahıslarla lŞiD/DAEŞ terör örgütü mensup|arı arasında görüşme-irtibat o|duğuna dair bir bilgi ya da tespit mevcut değildir.Görüşme içerikleri kişisel menfaat temini, rüşvet ve kaçakçılığa göz yumma gibiadi suçlara dairdir. Kaldı ki içeriklerin, atılı suçları oluşturduğuna dair tam bir netlik söz konusu değildir.İçerikler gazetede iddia edildiği gibi terör suçu değil, yukarıda belirtildiği gibi adi suç eylemleridir.

Başsavcılığım ızca yürütülen soruşturmanın konusu ile ilgisi bulunmayıp asker şahısları i|gilendirdiği için soruşturma bu yönüyle ayrılarak gereği için yetkisizlik kararı ile Gaziantep Askeri Savcılığına gönderilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←