28 Ekim 2015 Tarihli Basın Açıklaması

T.C

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Medya İletişim Bürosu

BASIN AÇIKLAMASI

10.10-20l5 günü Ankara Gan civarında meydana gelen terör saldınsı kapsamında Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada; gelinen aşamayla ilgili olarak aşağıdaki hususlann kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür.

1-19.10.20l5 tarihli yazılı basın bildirimizde isim paylaşılmaksızın bazı şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerden bahsedilmiştir.

Konuya dair daha önceki bildirimizin 5-g maddesinde belirtilen silülann ve bombalann ele geçirildiği evde aynca çok sayıda dijital materyale de el konulmuştur.

2-Ele geçirilen dijital materyallerin içeriklerinin çözümüne ilişkin dair emniyet birimlerimizce başlaiılan çalışmalar halen devam etmektedir.

Çok sayıda elde edilen dijital materyallerin bugün itibari ile yaklaşık %5 'lik gibi çok az kısmı çözülebilmiştir. Açılan dijitallerden elde edilen verilerde menfur Ankara saldrrsuıı düzenleyen örgüte dair çok önemli bilgiler elde edilmiş olup, hali hazırda uygun görülen bir kısmı aşağıda açıklanmıştır. Buna göre;

a)Söz konusu örgüt Gaziantep merkezli olarak hücre tipi bir yapılanma modeli oluşturmuştur.

b)Gaziantep'teki bu örgüt grubunun doğrudan Suriye'deki DEAŞ terör örgütünden talimat alarak Türkiye gerıelinde eylemler planladıkları anlaşılmıştır.

3-İncelenen kayıtlara göre;

a)Söz konusu terör örgütünilır, Mersin ve Adana'daki HDP saldınlanru, Diyarbakır'daki HDP mitingindeki bombalama eylemini ve Suruç'taki bombalama eylemini gerçekleştirdiklerine dair kuwetl.i deliller bulunduğu,

b)Bu terör örgütüne Suriye'deki örgüt merkezinden düzenli para akışının olduğu.

c)Bu terör örgütünün yurt içinde daha bir çok eylemleri planladıklan,

d)Özellikle Suriye'den mülteci olarak ywdumuza gelmiş olan ve terör örgütleri ile bağlantısı bulunmayan Suriye'li gençleri örgüte çekmeye çalışan.

e)Suriye'den PKK ve DEAŞ'e kaşı olan tiim gruplara yönelik eylem yıpma izni aldıkları, aynı şekilde yurdumuzde yışeyan hristiyan ve yahudilere kerşı da eylem yapmak amacıyla aynı ülkeden izin almak için gayret gösterdikleri,

f)Yurt içindeki bir askeri iisse yönelik canlı bomba eylemi yapmayı planladıkları tespit edilmiştir.

4-Ele geçirilen dijital kayıtlarda 10.10.2015 giinü Ankara Gan önünde meydana gelen patlamaya dair şu yeni bilgilere ulaşılmıştır:

a)Söz konusu terör örgütü Ankara'da Sıhhiye meydanında yapılması düşünülen barış mitingine katılacak gruplan açık kaynaklardan tespit ederek bu gruplara kaşı bombalama eylemi gerçekleştirmek amacıyla hedef tespiti yapmıştır.

b)Gerçekleştirilen terör eyleminin sonuçlaıından neler beklediklerini kendi içlerinde değerlendirmişlerdir. Eldeki dijital materyallerden edinilen bilgilere göre. bu eylemleri aşağıdaki amaçlara ulaşmak için gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir;

-Yaklaşan seçimleri sabote ederek siyasi istikran bozmak ve seçim sonucunda çıkacak siyasi tablodan herhangi bir şekilde hükümet kurulmasını zorlaştırmak.

-Bombalama eyleminde hedef seçtikleri kitleye kaşı saldınyı gerçekleştirip, bu sebeple hedef seçtikleri kitlenin marjinal kesimlerini sokağa dökmek, protesto ve eylemleri çoğaltıp ülkeyi istikrarsızlığa, kavgaya ve kargaşaya sürüklemek,

-Yine kendi gerçekleştirdik|eri bu eylemden devletin sorumlu tutulmasını sağlayarak PKK'nın Türkiye'ye saldırılarını meşrulaştırmak,

-Eylemi başkent Aıkara'da gerçekleştirerek Türkiye'ye gözdağ vermek,

-Terör eylemlerini yaygınlaştınp l Kasım genel seçimlerini erteletmek.

6-Terör örgütünün Ankara Garı'ndaki bombalama eylemini Suriye'deki örgütten aldığı izinle gerçekteştildiği, bu eylem için özellikle Türk uyruklu canlı bombacı talep ettikleri, yukarıda belirttikleri amaçları Suriye tarafıyla paylaştıkları tespit edilmiştir.

Anlatılan konularla ilgili olarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde oluşrunılan 20 kişilik ekip ile dijital verilerin çözümü çalışmaları devam etmektedir.

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada en başından beri başarılı ve titiz bir çalışma sergileyen ve olayın aydınlatılmasında bül,tik ga},ıetleri olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerindeki amir ve memurlarımızı da tebrik ederiz.

Soruşturmamız derinleştirilerek devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←