Yüksel KOCAMAN
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
HZ. MEVLANA ANMA MERASİMİ

Hz. Mevlana Vuslatı’nın 744.’üncü yıldönümünde anıldı

Hz. Mevlana Celâleddin-i Rumî, Vuslatı’nın 744.’ncü yıldönümünde adliyemizde düzenlenen programla anıldı. Neyzenler eşliğinde sunulan dinleti ise Hz. Mevlana’ya duyulan özlem ve sevgiyi perçinledi.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen “kaliteli yaşam günleri” adlı etkinlikleri kapsamında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Ergin Ergül’ün katılımıyla “Mevlana hukuk ve insan hakları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programa, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı İbrahim Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Ulukul, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet Savcıları, hakimler, yazı işleri müdürleri, idari işleri müdürleri ile personel katıldı.

İlham kaynağı Hz. Mevlana

Doç. Dr. Ergül, Hz. Mevlana’yı vuslat döneminde anmakla kalmayıp asıl amacın onun düşüncelerini anlamak ve yaşam felsefesi haline getirmeye çalışmak olduğunu söyledi. Hz. Mevlana’yı tüm zamanların en büyüğü ve dünya durdukça ilham kaynağı olmayı sürdüren bilgelerden biri olarak tanıtan Doç. Dr. Ergül, “İnsanlığın ruhu, onuru, birliği, özgürlüğü, eşitliği ve sosyal adalet onun düşünce dünyasının merkezinde yer alır” diye konuştu.

Hz. Mevlana’nın büyük bir İslam hukukçusu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr Ergül, günümüzde yaşama geçirilen hukuk sistemi ile Hz. Mevlana döneminde uygulanan hukuk sistemini kıyaslayarak anlattı. Doç. Dr. Ergül, “Hz. Mevlana’nın evrenselliği, hukukçuluğu, bütünleyiciliği, pratikliliği gibi hukuk alanındaki tespit, görüş ve düşünceleri günümüz terminolojisi ile bağlantısı kurularak irdelendiğinde; küresel çağda ülkemizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı sosyal ve siyasi sorunların çözümünde yararlanabilecek kapsamlı, ileri bir hukuk ve adalet felsefesi çıkarmak mümkündür” dedi.

Program kapsamında, neyzenler Gökhan Emektar ve Serhat Özkan tarafından izleyenlere dinleti sunuldu. Program sonrasında, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Heybet tarafından Doç. Dr. Ergül’e plaket takdim edildi.

SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Ankara Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →AA Bilgi İşlem Müdürlüğü←