2021 Yılı Ankara İli Nihai Tercümanlık Listesi

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


 

İ L A N

 

 

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202 nci maddesine dayanılarak hazırlanan, 28578 sayılı resmi gazetede 05/03/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca; Ankara İli için tercüman listeleri her yıl Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız tarafından oluşturulmaktadır.

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca düzenlenen 2021 Yılı Tercüman Listesine başvuru süresinde ( 15 Ekim – 02 Kasım 2020 tarihleri arasında ) müracaat edip; 2021 Yılı Tercüman Listesine girmeye hak kazananları gösterir T.C. Kimlik numarası ile sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır.

Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 31/12/2020

Lütfen Sorgulama Yaparken İSİM-SOYİSİM Bilgisini BÜYÜK HARF Kullanarak Yazınız!

 

TCKN
İSİM SOYİSİM
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu

© 2020 ANKARA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 13038 - Toplam : 4889525 kişi ziyaret etmiştir.