Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Tercüman Listesi Başvurularına İlişkin İlan
30.11.2022

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


 

İ L A N


 

5271 sayılı CMK'nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Başkanlığımızca 15 Ekim 2022 – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Tercümanlık için başvuruları alınan adayların evrak değerlendirilmesi sonucunda;

Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek olan 2023 Yılı Tercüman Listesine başvuranlara ilişkin sonuçları gösterir T.C. Kimlik numarası ile sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır

Tercüman yemin töreni 12.12.2022 Pazartesi günü saat 10:30’da yapılacaktır. Tercümanların Kimlik kartı ile birlikte, yemin saatinden en az 20 dakika önce Ankara Adliyesi Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yemine katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2022 yılı Tercüman listesinde yer alıp, 2023 yılı için kayıt yenileyen tercümanlar yemin etmeyeceklerdir.

Başvurusu kabul edilen ve yemin eden adaylardan oluşan tercüman listesi, 31 Aralık 2022 tarihinde Ankara Adliyesi internet sitesi www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvurusu reddedilen adaylara tebligat gönderilecek olup; başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur. 30.11.2022

Lütfen Doğum Tarihini GG.AA.YYYY Şeklinde Giriniz (Örnek: 01.01.1990)

TCKN
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu