Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Kesinleşen Tercüman Listesine İlişkin İlan
29.12.2023

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İ L A N

 

 

5271 sayılı CMK'nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Komisyonumuzca 16 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Tercüman başvuruları alınan adayların evrakının değerlendirilmesi sonucunda ilk kez listeye başvurarak başvuruları kabul edilen adaylara 12.12.2023 Salı günü yemin ettirilerek 2024 yılı tercüman listesi kesinleştirilmiştir.

2024 Yılı Tercüman Listesine girmeye hak kazananları gösterir T.C. Kimlik numarası ile sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır.

Bu hususta bilgi edinilmesi ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 29.12.2023

Lütfen Doğum Tarihi Alanını gg.aa.yyyy Şeklinde Giriniz! (Örnek: 01.02.2000)

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu