Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 Yılı Tercüman Başvuru Sonuçlarına İlişkin İlan
30.11.2023

T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Başkanlığımızca 16 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Tercümanlık için başvuruları alınan adayların evrak değerlendirilmesi sonucunda;

Ankara Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek olan 2024 Yılı Tercüman Listesine başvuranlara ilişkin sonuçları gösterir T.C. Kimlik numarası ile sorgulama ekranı aşağıda yer almaktadır

Tercüman yemin töreni 12.12.2023 Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır. Tercümanların Kimlik kartı ile birlikte, yemin saatinden en az 20 dakika önce Ankara Adliyesi Konferans Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yemine katılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2023 yılı Tercüman listesinde yer alan, 2024 yılı için kayıt yenileyen adaylar yemin etmeyeceklerdir.

Yemin eden ve kabul edilen tercümanlardan oluşan nihai liste, 29 Aralık 2023 tarihinde Ankara Adliyesi internet sitesi www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Başvurusu reddedilen adaylara tebligat gönderilecektir, başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup; ilanen duyurulur. (30.11.2023)

 

Lütfen Doğum Tarihini GG.AA.YYYY Şeklinde Giriniz (Örnek: 01.01.1990)

TCKN
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu