Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçlarına İlişkin İlan
04.10.2023

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ  L  A  N

 

 

 

             Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarihli  “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınavı” konulu ilânı ile, Komisyon Başkanlığımıza verilen izin gereğince;  Ankara Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü  sınav sonuçları sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.

Nihai Başarı Sonucu Asil olarak belirtilen adayların Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir.

 

Asil Olarak Başarılı Olan İnfaz ve Koruma Memurlarının Alacakları Sağlık Kurulu Raporunda: “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir.” ibaresinin yer alması gerekmektedir.

 

Diğer Unvanlarda Asil Olarak Başarılı Olan Adayların:  “Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu alması gerekmektedir.”

 

Nihai sınav sonucu Asil Olarak Başarılı olarak belirtilen adayların alacakları sağlık kurulu raporlarını Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmekte olup; Ankara dışında ikamet eden adayların bulundukları ilde bulunan Adalet Komisyonu Başkanlıkları aracı kılınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile (en geç 20.10.2023 günü Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

 

            BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 04.10.2023

 

EK:

Ek-1 Erkek İnfaz Koruma Memuru Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-2 Kadın İnfaz Koruma Memuru Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-3 Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-4 Hemşirelik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-5 Makine Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-6 Elektronik Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-7 Gıda Teknoloji Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-8 Mobilya/Dekorasyon Teknisyenliğ Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

 

Ek-9 Elektrik Teknisyenliği Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta