Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Başarı Sonuçları
15.09.2022

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ  L  A  N

 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 01.03.2022 tarihli yazısı gereğince Sözleşmeli İcra  Katipliği  istihdamına dair Komisyonumuza verilen sınav izni kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 02.06.2022 - 03.06.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.    

                Sözlü sınav sırasında adaylardan atamaya esas evrak temin edildiği için asil ve yedek olarak başarılı olan adaylardan başkaca bir evrak istenilmeyecektir. 

 

Hakkından feragat edecek olan asil ve yedek adayların Komisyon Başkanlığımıza feragat dilekçelerini ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

               

 

 

                BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 15.09.2022

 

EK:

İcra Katibi Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta