Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Nihai Başarı Sonuçları
07.10.2023

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ  L  A  N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli yazısı gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Aşçı istihdamına dair Komisyonumuza verilen sınav izni kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 20.06.2023 – 20.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.     

 

Sözlü sınav sırasında adaylardan atamaya esas evrak temin edildiği için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu dışında asil olarak başarılı olan adaylardan başkaca bir evrak istenilmeyecektir. Sadece Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavı sonucunda asil olan adaylardan sağlık raporu talep edilecektir.

 

Hakkından feragat edecek olan asil ve yedek adayların Komisyon Başkanlığımıza feragat dilekçelerini ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi sözlü sınavına girerek asil olarak başarılı olan adayların;

  1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2. Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3. Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

 

ibarelerini kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunu Komisyon Başkanlığımıza 23.10.2023 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 07.10.2023

Ek: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında doldurularak resim yapıştırılıp ıslak imza ile imzalanacakır.)

  1. Zabıt Katibi Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
  2. Mübaşir Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
  3. Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
  4. Hizmetli Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
  5. Şoför Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
  6. Aşçı Sözlü Sınav Sonuç Sorgulama Ekranı
Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta