Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Murat İLHAN (Komisyon Başkanı)

1974 yılında Malatya/Battalgazi’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu.

1998 yılında başladığı Hakim Adaylığını 2001 yılında tamamlayan İlhan sırasıyla;

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı (2001-2004)

Mardin/Savur Cumhuriyet Savcılığı (2004-2006)

Tekirdağ/Saray Cumhuriyet Savcılığı (2006-2009)

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Tetkik Hakimliği (2009-2014)

Batman Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı (2014-2016)

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi (Terör İhtisas) Başkanlığı (2016-2017)

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi (Terör İhtisas) Başkanlığı (2017-2022)

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı (2022-2023) görevlerinde bulundu.

24.08.2023 tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak atanan Murat İlhan, 01.09.2023 tarihinden itibaren bu görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Gökhan KARAKÖSE (Komisyon Asil Üye)

14.02.1978 tarihinde Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2002 yılından itibaren sırasıyla Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 08.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’na İç Denetçi olarak atanmıştır. Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü'nde 53. Dönem Üst Düzey Kamu Diplomasi Eğitim Programını (KADEP) tamamlayarak sertifika almıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bakanlık İç Denetçisi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanmıştır.

25.07.2018 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştır. HSK 1. Dairesince Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

24.12.2020 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır.

18.01.2024 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış olup halen bu görevi yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ayhan BİLTEKİN (Komisyon Asil Üye)

01.02.1966 tarihinde Kızılcahamam’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.

1987 Yılında Ankara Adli Yargı Hakim Adayı olarak memuriyete başladı. Askerliğini ve stajını tamamladıktan sonra 13.09.1990 tarihinde Ulus Cumhuriyet Savcısı olarak kura çekti. Sırasıyla Ulus Cumhuriyet Savcılığı, Kars Hakimliği, Erbaa Hakimliği, Yargıtay Tetkik Hakimliği, Ankara Batı Hakimliği, Ankara Hakimliği, Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Hakimler Savcılar Kurulunun 01.11.2019 günlü yetki Kararnamesi ile Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi olarak yetkilendirilmiş olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta