Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı

Gökhan KARAKÖSE

14.02.1978 tarihinde Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

2002 yılından itibaren sırasıyla Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur. 08.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı’na İç Denetçi olarak atanmıştır. Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü'nde 53. Dönem Üst Düzey Kamu Diplomasi Eğitim Programını (KADEP) tamamlayarak sertifika almıştır. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bakanlık İç Denetçisi olarak görev yapmakta iken, 27.02.2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanmıştır.

25.07.2018 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştır. HSK 1. Dairesince Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

24.12.2020 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. 

18.01.2024 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atanmış olup halen bu görevi yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta