Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi
28.06.2022

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ  L  A  N

 

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/03/2022 tarihli ilanı gereğince; Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere 4 Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek) için Komisyonumuza sınav izni verilmiş, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 22.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.

           

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 28/06/2022

 

EK:

İnfaz Koruma Memuru Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama Ekranı

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta