Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 Tarihli İlanı Gereği Yapılan Boy-Kilo Ölçümü ve Uygulama Sınav Sonuçları ile Tüm Unvanlara Ait Sözlü Sınav Tarihlerini Gösterir İlan
15.06.2023

T.C.
ANKARA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ       L     A       N

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli yazısı gereğince sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere Zabıt Katibi, Mübaşir, Hizmetli, Aşçı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför unvanları için Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

Komisyonumuzca 05.06.2023 - 06.06.2023 tarihleri arasında Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için boy kilo ölçümü, 07.06.2023 tarihinde Şoförlük unvanı için uygulama sınavı, 09.06.2023-14.06.2023 tarihleri arasında Zabıt Katipliği unvanı için klavye uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınav sonuçları ile tüm unvanlara ilişkin sözlü sınava girmeye hak kazananları gösterir sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların  isimlerinin karşısında  belirtilen tarihte ve belirlenen saatten yarım saat önce; Ankara Adliyesi C Blok Zemin Kat Kütüphane Salonunda TC kimlik numaralarını gösterir kimlik belgesi ve aşağıda belirtilen evrak ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 

 

ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN YANINDA GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

 1. Mezuniyete ilişkin diploma aslı ve fotokopisi (Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu veya meslek yüksekokulların  adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarının  da ayrıca bu alanlara ilişkin diplomalarını ibraz etmeleri gerekmektedir. (E-Devlet üzerinden alınabilir)
 2. Zabıt Katibi ve Aşçı unvanı için, Sertifika veya Transkript aslı ile Fotokopisi  (Barkodlu olarak E-devlet üzerinden alınabilir)
 3. KPSS sonuç belgesi 
 4. Kimlik fotokopisi
 5. Nüfus kayıt örneği  (E-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)
 7. Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim 
 8. 2 adet vesikalık fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacak şeklide son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
 9. Mal bildirim formu
 10. Eş durum beyanı 
 11. Adli sicil ve arşiv kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir) (Daha önce evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle isim veya soyadı değişikliği olan adayların ayrıca daha önce kullanmış oldukları isim veya soyadı ile de Adli Sicil Müdürlüklerinden adli sicil kaydı almaları gerekmektedir.)
 12. Sağlık beyanı 

 

- Sözleşmeli Zabıt Katibi Sorgulama Ekranı 

- Sözleşmeli Mübaşir Sorgulama Ekranı 

- Sözleşmeli Hizmetli Sorgulama Ekranı 

- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sorgulama Ekranı 

- Sözleşmeli Şoför Sorgulama Ekranı 

- Sözleşmeli Aşçı Sorgulama Ekranı 

 

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta