Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Sözleşmeli İcra Kâtipliği Uygulama Sınav Sonuçlarına İlişkin İlan
15.06.2023

T.C.
ADALET BAKANLIĞI 
SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ ALIMI 
ANKARA SINAV KURULU 


İ   L   A   N


          Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 20/04/2023 tarihli, 700 sözleşmeli icra katibi istihdamı sınav ilanında belirtilen Ankara için toplam 56 sözleşmeli icra katipliği için Başkanlığımız sınav merkezi olarak belirlenmiştir. 
          Sınav Kurulumuzca 10.06.2023 tarihinde Sözleşmeli İcra Katipliği için klavye uygulama sınavı yapılmış olup, uygulama sınav sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananları ve kazanamayanları gösterir sorgulama ekranı (link) aşağıda sunulmuştur.
         Klavye uygulama sınavına katılan 735 adaydan Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 3/A 4 Maddesi 2 nci ve 3 üncü fıkraları  uyarınca "yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir" hükümleri gereği 435 adayın 90 ve üzeri doğru kelime yazdığı, atanacak olan 56 kişilik kadro için 3 katı olan 168 nci adayın 126 kelime yazdığı, 126 kelimeye kadar olan tüm adayların sözlü sınava çağrıldığı tespit edilmiştir. 
          Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların  isimlerinin karşısında belirtilen tarihte ve belirlenen saatten yarım saat önce; Ankara Adliyesi 3 Nolu Ek Hizmet Binası, Ankara İcra Daireleri Başkanlığı, İcra Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin faaliyet gösterdiği Söğütözü Mahallesi 2179. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA 9. Kat Ankara İcra Daireleri Başkanlığı Toplantı Salonunda  TC kimlik numaralarını gösterir kimlik belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 


BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 

İLANEN DUYURULUR. 15.06.2023Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananları ve Kazanamayanları Gösterir Sorgulama Ekranı 

 

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta