Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi, Şoför Ve Güvenlik Görevlisi Başvuru Sonuçları İle Uygulama Sınavına İlişkin İlan
09.04.2021

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

ݠ L   N

               

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.02.2021 tarihli yazısı gereğince Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi istihdamına dair Komisyonumuza sınav izni verilmiştir.

23.02.2021 - 12.03.2021 tarihleri arasında tüm unvanlar için E-Devlet üzerinden alınan başvurular Komisyonumuzca incelenmiştir.        
 

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli İcra Katibi, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli Güvenlik ve Koruma Görevlisi alımında; lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden alınan puanlar esas olmak kaydı ile en yüksek puandan başlamak üzere uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile gerekli şartları taşımayan adayların başvurularının reddine ilişkin sorgulama ekranı  ilan ekinde yayınlanmıştır.

 

-Sözleşmeli Zabıt Katipliği  ve Sözleşmeli İcra Katipliği uygulama sınavı;

 

Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan sözleşmeli zabıt katibi ve icra katibi adaylarının; uygulama sınavları Ankara Adliyesi D Blok Zemin Katta bulunan Kütüphane salonunda yapılacaktır.

Adayların belirtilen tarihte ve duyurulan saatten 30 dakika önce Ankara Adliyesi (C Blok Giriş Kapısında) T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgesi ve barkodlu HES kodları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adaylardan kimlik belgesi dışında başkaca bir evrak istenmeyecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen adaylar ile kimlik belgesi yanında olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.

Klavye uygulama sınavında çıkacak metinler Adalet Bakanlığı internet sitesinde ayrıca

yayınlanacaktır.

 

-Sözleşmeli Şoför uygulama sınavı;

 

Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan sözleşmeli şoför adaylarının; 13.04.2021 günü saat 10.00’da (Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yenikent Cezaevi Kampüsünde) T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri, ehliyetleri ve barkodlu HES kodları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar ulaşımlarını kendi imkanları ile sağlayacaklardır.

 

 

-Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi boy kilo ölçümü;

 

Boy kilo ölçümüne girmeye hak kazanan sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının; 12.04.2021 günü saat 09.00‘da Ankara Adliyesi D Blok Zemin Kat Kütüphane Salonunda T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri, özel güvenlik görevlisi kimlik kartları ve barkodlu HES kodları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

           ***Sözleşmeli Zabıt Katibi, İcra Katibi ve Şoför unvanlarında uygulama sınavına girerek başarılı olan adaylar ile boy kilo ölçümü sonrası şartları taşıdığı tespit edilen Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının sözlü sınav tarihleri ile Mübaşir, Aşçı, Elektronik Teknisyeni, Matbaa Teknisyeni ve İşaret Dili Tercümanı unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin sorgulama ekranı ve sözlü sınav tarihleri Adliyemiz  internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.***

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

İLANEN DUYURULUR. 09.04.2021

 

 

 

Ek - 1 Sözleşmeli Zabıt Katibi Aday Tespit Sorgu Ekranı

Ek - 2 Sözleşmeli İcra Katibi Aday Tespit Sorgu Ekranı

Ek - 3 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Aday Tespit Sorgu Ekranı

Ek - 4 Sözleşmeli Şoför Aday Tespit Sorgu Ekranı

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta